Råd og utval


SAUHERAD OG NES SOKNERÅD 2024-2028

1. Trond Magnus Haugen (leder)
2. Helene Haukvik (nestleder)
3. Åge Bjørnerud
4. Tone Haukvik Grave
5. Torunn Hesthag
6. Martin Ytreland
7. Gunleiv Sæland
8. Janne Margrethe Severinsen

Varamedlemmer:

9. Hanna Nyborg Storm
10. Ragnvald Børve Ask
11. Jens Hellek Findal
12. Renate Maria Øien


Alle soknerådsmøta er kl 19.00 eller 19.30 i underetasjen på Nes menighetshus, Holmenvegen 46, Gvarv. Alle møte er åpne for publikum presse.

Møteplan våren 2024:

9.januar
6. februar
12. mars
23 april (felles møte med Bø)
21. mai

 

 

Soknerådsmøter - 2022

Innkalling møte 18.01.2022                                                 Møtebok 18.01.2022
Innkalling møte 15.02.2022                                                 Møtebok 15.02.2022
Innkalling møte 10.05.2022                                                 Møtebok 10.05.2022
Innkalling møte 14.06.2022                                                 Møtebok 14.06.2022
Innkalling møte 30.08.2022                                                 Møtebok 30.08.2022
Innkalling møte 04.10.2022                                                 Møtebok 04.10.2022
Innkalling møte 08.11.2022                                                 Møtebok 08.11.2022
Innkalling møte 13.12.2022                                                 Møtebok 13.12.2022

Møtebok - 

Tittel                                                                              Beskrivelse