Misjon- og givarteneste


 

I vår menighet ynskjer vi å ha fokus på å gi. Her står både misjons- og bistandsprosjekter sentralt, men også givarteneste for arbeid i vår lokale kyrkjelyd. Sjå artiklane under for meir informasjon.