Kontaktinformasjon


Sauherad og Nes sokn

Adresse: Holmenvegen 46, 3810 Gvarv - Se kart

Telefon: 35 10 11 20
Epost:
 post@sauherad.kyrkja.no

 

Diakon

Åsne Gotehus Køhn

Send epost

Kantor

Bruno Hageman

948 55 033

Send epost

Kapellan

Per Inge Bergem Håland

91789097

Send epost

Kyrkjetenar/Kyrkjegardsarbeider

Jan Odden Kåsin

911 78 292

Send epost

Kyrkjetenar/Kyrkjegardsarbeider

Kjetil Nyhus

951 74 938

Send epost

Kyrkjeverje

Angelika Faber Karsrud

410 28 633

Send epost

Sokneprest

Anne-Inger Lunner

35 10 11 20

480 61 672

Send epost

Soknerådsleiar

Tora Skjerkholt Aarnes

35 95 77 71

971 22 536

Send epost

Trusopplærar/Menighetssekretær Sauherad og Nes

Signe Vreim Østtveit

35 10 11 20

971 82 146

Send epost