Kontaktinformasjon


Sauherad og Nes sokn

Adresse: Holmenvegen 46, 3810 Gvarv - Se kart

Telefon: 35 10 11 20
Epost:
 post@sauherad.kyrkja.no

 

Diakon

Åsne Gotehus Køhn

Send e-post

Kantor

Bruno Hageman

948 55 033

Send e-post

Kapellan

Per Inge Bergem Håland

91789097

Send e-post

Kyrkjegardsarbeider

Falke Solberg

93294066

Send e-post

Kyrkjetenar

Kjetil Nyhus

951 74 938

Send e-post

Kyrkjetenar/Kyrkjegardsarbeider

Jan Odden Kåsin

911 78 292

Send e-post

Kyrkjeverje

Angelika Faber Karsrud

410 28 633

Send e-post

Sokneprest

Anne-Inger Lunner

35 10 11 20

480 61 672

Send e-post

Soknerådsleiar

Trond M Haugen

938 55 504

Send e-post

Trusopplærar/Menighetssekretær Sauherad og Nes

Signe Vreim Østtveit

35 10 11 20

971 82 146

Send e-post