Språkkafé


Språkkafé er et tilbud hovedsakelig rettet mot de minoritetsspråklige i bygda. 

I 2019 startet Sauherad og Nes sokn ved diakon Åsne Gotehus Køhn opp et samarbeid med Frivilligsentralen i Sauherad om Språkkafe på Kjernehuset. I 2022 ønsket Røde Kors å være med i samarbeidet.

Tilbudet er en lavterskel, sosial møteplass hvor en kan bli kjent med nye, møte nordmenn og praktisere norsk. Spille spill, få hjelp med lekser eller samtalekort er mulige aktiviteter som kan bidra positivt til det sosiale samspillet og bruk av norsk språk. Formålet er å legge til rette for integrering og opplevelsen av å være del av et fellesskap i Sauherad.

Språkkafeen holder åpent hver mandag, fra kl. 18.00-19.30. Tilbudet er hovedsakelig for unge voksne og voksne.

Vi har også hatt med elever fra Sagavoll som har vært medvirkede i kafeen. Utenom dette er det en gruppe frivillige som bidrar som kafeverter. Du er hjertelig velkommen om du vil komme innom en kveld eller flere - her er det mange fine mennesker å bli kjent med!

Ønsker du mer informasjon, så kontakt diakon Åsne på telefon 97 74 74 49.

Det legges også ut informasjon om kafeen på en egen Facebookgruppe som heter «Språkkafe på Gvarv». Søk den opp og meld deg gjerne inn der, ingen forpliktelser.

Tilbake