Dåp


Informasjon om dåp og link til registreringsskjema.

Det skjer et under i kirken
større enn verden vet. 
Barnet får del i Guds rike,
svøpt i hans kjærlighet.

(Fra ”Det skjer et under i verden”, Gerd Grønvold Saue)

Velkommen til dåp i kirkene våre!
Hvert år døpes mellom 30 og 40 barn i kirkene våre. De fleste døpes i løpet av de tre første månedene, men noen barn er eldre. Ja, hvert eneste år har vi dåp av de konfirmantene som ikke ble døpt som barn, men som velger å tilhøre kirken gjennom dåp og konfirmasjon. De fleste som bor i Sauherad kommune, får tilsendt noe informasjon fra oss etter fødsel. Skulle dere ha gått glipp av det, kommer litt nyttig informasjon her!

Når dere har bestemt dere for dåp, går dere inn på PÅMELDINGER på nettsida, og velger DÅP og NY REGISTRERING.Så velger du kirke og dato, og legger inn opplysningene det er bedt om. Når skjemaet er sendt inn, vil dere få en bekreftelse på epost en av de første arbeidsdagene. Hvis dere ønsker dåp i et annet prestegjeld enn der dere bor, må dere ta kontakt med lokalt kirkekontor for å avtale tid for dåpssamtale. Dåpssamtalen skal normalt finne sted der barnet bor.

Valg av navn
Tidligere fikk barna navn i dåpen. Nå er det Folkeregisteret som godkjenner navnevalg. Etter at dere har meldt fra om barnets navn, får dere en fødselsattest for barnet, med navn og personnummer. Dette personnummeret må oppgis til Kirkekontoret i forbindelse med dåp.

Faddere
Barnet skal ha minimum to faddere (maks seks). Fadderne må være fylt 15 år. Det er viktig at dere, ved valg av faddere, tar hensyn til hvem som kan hjelpe dere til å gi barnet en kristen oppdragelse. Fadderne får et viktig ansvar: ”å vise omsorg for barna, be for dem, lare dem selv å be og hjelpe dem til å bruke Guds ord og delta i den hellige nattverd, så de kan leve og og vokse i den kristne tro.”(Fra kirkens nye dåpsliturgi)

Dåpssamtalen
Før barnet skal døpes, har dere vanligvis en dåpssamtale med presten. Som regel skjer denne i hjemmet, på dagtid. Dere får en bok i gave fra soknerådet: ”Arvegull” er en tiltalende presentasjon av den himmelen vi ønsker å gi barna over livet.

Selve dåpsgudstjenesten
Dåpen skjer i en vanlig gudstjeneste. Vanligvis går dåpsforeldre og dåpsbarn i prosesjon inn i begynnelsen av gudstjenesten, sammen med prest og evt. andre som deltar i prosesjonen. Det er ønskelig om noen fra dåpsfølget deltar med tekstlesning og tenning av dåpslys. Det er flott om et litt større barn i familien kan være med å bære inn kanna med dåpsvannet og tørke hodet til dåpsbarnet.

Dåpen er en kirkelig handling i en gudstjeneste. Dette må vi ta hensyn til når det gjelder f.eks. fotografering. Det er derfor ikke ønskelig at flere enn en fra dåpsfølget fotograferer under dåpen, og denne ene må gjøre dette på en diskre og hensynsfull måte.

Trosopplæring
Det er vanskelig å se for seg dåp uten opplæring. Det betyr at vi fortusetter at barnet får kjennskap til hva det vil si å være døpt og høre til en kristen menighet. Dette er ikke lenger en oppgave barnehage og skole tar seg av, derfor må foreldre og faddere ta en større del av ansvaret for denne formidlingen.

Sauherad og Nes arbeider med en ”plan for trosopplæring”, men plan for oppfølging av barna etter dåpen. Vi arrangerer regelmessige familiegudstjenester i kirkene våre (eller på Menighetshuset) som i særlig grad tilrettelegges familier og barn. Det er også lurt å legge til rette for bordbønn og kveldsbønn så tidlig som mulig, slik at dette blir en naturlig del av familiens liv allerede fra starten.

Vi anbefaler at dere etterhvert også skaffer bøker og leketøy som hjelper barna til å forstå at bibelfortellinger og kristen tro hører med i dagliglivet.

Barn i gudstjenesten
Noen vegrer seg mot å ta med små barn i kirka. Men barna blir fullverdige medlemmer av Den norske kirke gjennom dåpen, og har rett til å få komme til ”huset sitt”. Da må vi voksne legge forholdene til rette for gode opplevelser, alt etter alder og intersser.

Her er noen tips til hva dere kan ta med til kirka – for ulike aldersgrupper:

”Et lite lager” av barnebøker og stille leker som kan aktivisere barna på en god måte.
Noe de kan kose seg med; rosiner, små kjeks el.l.
Begge kirkene har nå småbord med små barnestoler. I Sauherad finnes dette under trappa opp til galleriet, i Nes er det i våpenhuset. Her er det fargeblyanter og ark!

Vi tror at kirken blir et fattigere sted uten barna! De er framtida og nåtida vår!  Velkommen til kirke og dåp! Ring gjerne kirkekontoret om det er noe dere lurer på!

Beste hilsen Sauherad og Nes menighet

Du kan også skrive ut ovenstående informasjon i Bokmål eller Nynorsk-versjon.

 


 

Melding om dåp

De kan lenger ned på denne sida melde dåp til kyrkjekontoret. Når du klikker på ny registrering kjem du inn i registreringa. Du må fyrst sende mobiltelefonnummeret ditt, slik at du får ein kode for registrering. Når den er motteke (nokre sekundar) kan de byrje. De veljer dåpsdato i oversikten, og fyller inn resten av skjemaet. Om du ikkje fyller ut skjema ferdig, kan du seinare klikke på "eg vil opne ei registrering" for å fortsette.Ta kontakt med oss på telefon eller e-post om de ikkje ønskjer å benytte skjemaet, eller om de får feilmelding. Du vil motta en bekreftelse på registrert informasjon kort tid etter registrering.

Her er link til siden for dåpsregistrering.

Tilbake